IG Frodo
  • Płeć: Male
  • Maść: Algierian Dark Grey

Rodzice
  • CHAMPION PL CRL Barbaresco IG
    Algerian Dark Grey with Badger Stripes
  • Champion Polski IG Yumina
    Algierian Dark Grey