IG Frodo
  • Płeć/data urodzenia: Male 18/04/2020
  • Maść: Algierian Dark Grey

Rodzice
  • CHAMPION PL CRL Barbaresco IG
    Algerian Dark Grey with Badger Stripes
  • Champion Polski IG Yumina
    Algierian Dark Grey

Rodowód