ZPN Princess
  • Płeć/data urodzenia: Female 19.02.2021
  • Maść: Algerian Grey

Rodzice
  • f- KTH Lucious
    Dark Chocolate
  • m- BPH Amidala
    Dark Grey with Double Badger

Rodowód